Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirliği

Eva Gümrükleme’nin hizmetleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Gümrükleme Danışmanlığı

Müşterilerimizin gümrük işlemleriyle ilgili tüm sorularını yanıtlamak ve uygun gümrük prosedürleri konusunda danışmanlık sağlamak için gümrük danışmanlığı hizmeti sunuyoruz.

İthalat Gümrükleme Hizmetleri

Şirketimiz, müşterilerinin yurt dışından ürünler getirirken karşılaşabilecekleri tüm gümrük işlemlerini yönetir. İthalat işlemleri, gümrük beyannamelerinin hazırlanması, ithalat vergilerinin hesaplanması, gümrük vergilerinin ödenmesi ve ithalatın takibi gibi konuları kapsar.

İhracat Gümrükleme Hizmetleri

Eva Gümrükleme, müşterilerinin yurt dışına ürünler gönderirken karşılaşabilecekleri tüm gümrük işlemlerini de yönetir. İhracat işlemleri, gümrük beyannamelerinin hazırlanması, ihracat vergilerinin hesaplanması, gümrük vergilerinin ödenmesi ve ihracatın takibi gibi konuları kapsar.

Transit Gümrükleme Hizmetleri

Şirketimiz, müşterilerimizin ürünlerinin bir ülkeden diğerine geçerken gümrük işlemlerini yönetir. Transit işlemler, gerekli belgelerin hazırlanması, gümrük prosedürlerinin takibi ve transit ücretlerinin ödenmesi gibi konuları kapsar.