HİZMETLERİMİZ

Gümrük Müşavirliği

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve mevzuatın gümrük müşavirlerine verdiği yetki ve izin çerçevesinde ithalat, ihracat, antrepo ve transit işlemleriniz tarafımızdan itinayla gerçekleştirilirken işlemlerinizin minimum süre ve maliyet ile sonuçlandırılması esas alınır.

Eğitim

Gümrük ve dış ticaret işlemlerini en kısa sürede ve en az maliyetle gerçekleştirebilmek, gümrük mevzuatının kolaylaştırıcı imkanlarını iyi bilmeyi gerektirmektedir. Düzenlediğimiz eğitimlerle yöneticilere yol göstermeyi hedeflemekteyiz.

Danışmanlık

Gümrük idareleri nezdinde risk kriterlerinin azaltılmasını sağlayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi alım süreçlerinin alımı, takibi ve gerek görülmesi halinde askıya alınması işlemlerini takip ederek sonlandırılır.

Lojistik

Yapacağınız tüm yüklemeler için en uygun maliyet ile nakliye işlemlerinizin organizasyon ve takibi yapılır. Yükünüz için özel taşıma koşulları (soğutmalı, geniş araç vb.) gerektiğinde yükünüze en uygun araçlar temin edilir. Yükleriniz sigorta ettirilerek daha güvenli hizmet almanız sağlanır.

Depolama

Bazı ürünler için farklı depolama ve saklama koşulları gerekir. Firmamız sizin adınıza ürünlerinizin en uygun maliyetle ve en güvenli şekilde depolanması için gerekli zemini hazırlar. Yükünüze uygun antrepo ve geçici depo çözümlerini sizinle paylaşarak maddi ve zamansal kaybınızı önleyecek çözümler sunar.

Dış Ticaret

Hedefimiz yalnızca Türkiye’deki malların ihracat işlemleri ile sınırlı değildir. İthalat, ihracat, transit, uluslararası ticaret ve hedef pazarların organize edilmesinde de çözümler sunuyoruz. Pazar trendlerini araştırarak uluslararası alanlarda müşterilerimizin prestij kazanmasını sağlıyoruz.

Denetim

Beyan edilen kıymet ve vergi oranları kontrol edilmekte ceza oluşturması muhtemelen kalemler tespit edilip, onayınıza istinaden gümrük idaresine gerekli başvurular yapılmaktadır. Özellikle C sınıfı antrepoların stok sayımları yapılmakta, stok kayıt defterleri ilgili gümrük beyannameleri ile mukayese edilerek hataların düzeltilmesi sağlanmaktadır.

Dijital Arşivleme

Saklama zorunluluğu bulunan gümrük beyannamesine ait her türlü evrak üzerinde aynı anda birden fazla kişinin çalışması, iş süreçlerinin daha hızlı tamamlanması ve müşterilerimizin daha hızlı şekilde bu evraklara ulaşması amaçlanmıştır. Her tür cihazdan dijital olarak arşivlenmiş dokümanlara erişim sağlanabilmektedir.

Sigortalama

İthalat ve İhracat işlemleri sürelerinde ortaya çıkmış bulunan Nakliye Sigorta Poliçeleri düzenleme ihtiyacı, Eva Gümrük Müşavirliği tarafından bütünsel hizmet anlayışı ile organize edilir. Poliçe kestirmekle müşterilerimiz uğraşmaz. Bu sayede müşterilerimizin poliçe düzenletme sırasında olası muhtemel zaman kayıplarının önüne geçilmiş olur.