E V A

Uzman Olduğumuz Sektörler

Bu sektörlerde ithalat yada ihracata başlamaya karar vermeniz halinde her aşamada danışarak ilerlemenizi öneririz, aksi halde küçük aksaklıklar yüzünden büyük zaman ve para kaybı yaşanabilir. 

Özellik arz eden işlemlerle ilgili danışmak için lütfen iletişim sayfasından bize mesaj gönderiniz…

İthalat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin her ithalat işleminde olduğu gibi öncelikle satın alınacak ürünleri ve satıcıyı belirlemeleri gerekir, bu aşamayı takiben tedarikçi firmadan bazı belgeler istenmektedir.

İhracat izni iş akışı

 • 01

  Ürün Hazırlığı

  Ürünlerin üretimi tamamlanarak, paketleme ve ihracat için hazır hale getirilmeli. Konteynerin, ürünlerin yükleneceği yerden fabrikaya taşınması veya malların taşıyıcının depolarına teslim edilmesi veya malların yükleme limanına nakli.

 • 02

  Belgelendirme

  İhracat yapan ülkenin mevzuatına uygun olarak gerekli belgelerin hazırlanarak kabul edilen kanal vasıtasıyla sevkiyatın gümrük beyannamesinin hazırlanması. İhracatçı ülkenin gümrük idaresince, gerekirse belge ve / veya malların muayenesinin yapılması.

 • 03

  Sevkiyat

  Malların ihracatçı ülkenin gümrük bölgesinden ayrılması, İhracat gümrük beyannamesi ile işlemin kapatılması.

Hızlı Teklif Al

İthal ettiğiniz ürünlerinizde TSE, CE, KİMYAHANE, ÖZEL İZİNLER vb. varsa belirtiniz.
İhraç ettiğiniz ürünlerinizde özellik arz eden özel durumları belirtiniz (Mavi hat, onay gerektiren ürün v.b)

Son Mevzuatlar