Emar Proje Yazılım referansları ve başarı hikayeleri

Emar Proje Yazılım referansları ve başarı hikayeleri

Emar Proje Yazılım referansları ve başarı hikayeleri, ülkemizde kanunla tanınan ilk meslek olarak bilinir. Bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak eşyanın ithalat ve ihracat işlemlerini takip eder ve sonuçlandırırlar. Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan bir sınavda başarılı olarak yetki belgesi alırlar. Mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler.

Gümrük Müşavirliğinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Görev ve sorumlulukları, 7681 sayılı Gümrük Kanunu’nda şöyle belirtilmiştir:

Gümrük müşavirleri:

  • Her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler.
  • Müşteri adına vergi ve harçları belirler, gerekli ithalat ve ihracat belgelerini düzenler ve imzalar. Gümrük idarelerine beyanda bulunmaktadır ve gerekli teminatları yatırır.
  • İthalat ve ihracat kısıtlamaları, tarife sistemleri, sigorta gereksinimleri, kotalar veya gümrükle ilgili diğer konularda müşterilere tavsiyelerde bulunmaktadır. Sorunları çözer ve danışmanlık hizmeti verir.
  • Yükün tahliyesini hızlandırmak için limanlarda gümrük komisyoncusu ile iletişime geçer. Gerekli kontrolleri yapar ve malların teslimini sağlar.
  • Gümrük işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek ihtilafları, itirazları, cezaları veya davalara ilişkin işlemleri takip eder ve müşteriyi temsil eder.

Gümrük Müşavirliği Nasıl Bir Meslektir?

Hem teorik hem de pratik bilgi gerektiren, yoğun ve sorumluluk sahibi bir meslektir. Gümrük müşavirleri, gümrük mevzuatını, uluslararası ticaret kurallarını, güncel gelişmeleri veya değişiklikleri yakından takip etmek zorundadırlar. Aynı zamanda ekip çalışması ve yönetimine yatkın, iletişim becerisi yüksek ve stresli ortamlarda çalışabilen kişiler olmalıdırlar. Gümrük müşavirleri, seyahat engeli bulunmayan, yabancı dil bilen ve bilgisayar kullanabilen kişilerdir.

Ülkemizin dış ticaret hacmini artırmak, ihracatçı veya ithalatçı firmalara kolaylık sağlamak, gümrük işlemlerini hızlandırmak ve denetlemek gibi önemli görevleri olan bir meslektir. Gümrük müşavirleri, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan, saygın ve kazançlı bir meslek grubudur.