E V A

14 Ekim 2020 tarih ve 31274 sayılı Resmi Gazetede, 2009/15481 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 97’nci maddesinde, yapılan düzenleme ile tedarik kuruluşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşlarına gümrük muafiyeti getirilmiştir.

Söz konusu kuruluşların; anılan madde kapsamındaki donatım ve işletim malzemesinin serbest dolaşıma girişinde gümrük muafiyetinden faydalanmaları için, donatım ve işletim malzemeleri yıllık izni alma usullerine göre Genel Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir.