E V A

Tedarik Kuruluşları, Hava Aracı Tasarım ve Üretim Kuruluşlarına Gümrük Muafiyeti

  • 14 Aralık 2020

14 Ekim 2020 tarih ve 31274 sayılı Resmi Gazetede, 2009/15481 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 97’nci maddesinde, yapılan düzenleme ile tedarik kuruluşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşlarına gümrük muafiyeti getirilmiştir. Söz konusu kuruluşların; anılan madde kapsamındaki donatım ve işletim malzemesinin serbest dolaşıma girişinde

By